Тематични курсове за обучение по спешна медицина

Допълнителна информация и разяснения можете да получите в Учебно-тренировъчен сектор

към Технологичен център за спешна медицина или на телефон

0887 146 793 /от понеделник до петък до 17:00 часа/