Консултативен кабинет ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - Психологични и психотерапевтични прегледи и консултации

Психологическата консултация е специализирана помощ от дипломирани психолози в конкретно психотерапевтично направление, която допринася и подпомага справянето със собствените страхове и преживявания на личността. Консултацията е насочена към лица, изпитващи трудности при емоционални преживявания и негативен личен или социален опит. Цел на психологическата консултация: посредством диалог и субективните ресурси, личността да се справи със своя текущ проблем и да открие нови стратегии за неговото разрешаване.

Психологическата консултация включва:

 • Оценка на текущия психичен статус на личността посредством стандартизирани психометрични въпросници;
 • Изграждане на лични стратегии за справяне с конкретната дисфункционалност на личността.

 

Психотерапията е метод за работа с пациенти/ клиенти, чиято цел е да им помогне да променят или отслабят действието на фактори, пречещи на житейската им ефективност. Осъществяването на тази цел се основава на взаимодействието между психотерапевта и пациентите.

През последните години в България психотерапевтичната интервенция се развива успешно, тъй като хората осъзнават необходимостта от нея и оздравителните й ефекти.

Наблюдава се постепенно изключване на мисленето от типа „Аз не съм луд, че да ходя на психотерапевт!“, „Това не е за мен!“, „Ще си поговоря с приятел, близък, вместо с психотерапевт.“.

 

Психотерапията е лечение, което има за цел да облекчи симптомите на психичното разстройство чрез разговор между психотерапевта и пациента/клиента. Самата дума психотерапия означава „лечение чрез разговор“.

Психотерапевтът е специалист в областта на психичното здраве, сертифициран за провеждане на психотерапия за осигуряване на психологична помощ при редица психични нарушения.

Психиатър – лекар, който е специализирал психиатрия и има право да използва медицински процедури, предписване на лекарствени средства за лечение на психични разстройства.

 

За кого са  предназначени извършваните в ТЦСМ  психологични и психотерапевтични прегледи и консултации?

За всеки, който установява проблем в своето ежедневно поведение и адаптация. Изменението на състоянието, може да бъде свързано, както с по-леки състояния като ситуативна тревожност (безпокойство за отделно събитие) или с по-ясно изразени изменения в качеството на живот (сън, хранене, работа, лични взаимоотношения, телесни оплаквания без медицинска причина).

 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

Ние сме екип от дипломирани психолози и сертифицирани психотерапевти, които работим изцяло за нуждите на своите пациенти/клиенти, за достигане на пълно равновесие на психиката и развитието на личността:

 • Стресоустойчивост и адаптивност
 • Възстановяване след инцидент или травма;
 • Баланс в отношенията с другите във вашата социална среда;
 • Развитие на индивидуални личностни качества и умения (емоционална саморегулация);
 • Профилактика и преодоляване на професионалното изпепеляване;
 • Справяне с посттравматичното стресово разстройство;

 

МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЕ – ПОСТИЖИМА ЦЕЛ И ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕХИТЕ ВИ

Секция „Оценка на психичното здраве, диагностика и превенция на посттравматичното стресово разстройство“ в ТЦСМ, с ръководител проф. д-р Др. Стоянов, дм и създадения кабинет „Психично здраве“ към секцията  Ви предлага:

 • Психологични консултации по отношение на Вашето психично здраве – провеждани от дипломиран психолог
 • Психотерапияпровежда се от сертифициран психотерапевт
 • Психологични изследвания на личността (темперамент;памет; мислене; интелект; ниво на стрес; тревожност; депресия; професионално изгаряне)
 • Анализ и интерпретация на резултатите от преминат тренинг на Симулатор за автомобил
 • Провеждане на кризисна интервенция / дебрифинг на мястото на инцидента или в ТЦСМ до 72 часа от настъпване на критичното събитие;
 • Ефективна и специализирана подкрепа и помощ при психологически състояния, свързани със стрес и ПТСР.

 

Консултантски услуги - Тестове - Изследване

Валидирани методики, стандартизирани тестове и високоспециализиран инструментариум за изследване на:

 •     Познавателни процеси: памет, мислене, внимание, интелект
 •     Психоемоционално състояние
 •     Психологическа пригодност за високодиференцирана работа
 •     Тренинг на симулатор за автомобил
 •     Психологическа оценка на персонал
 •     Организационен психоклимат
 •     Съставяне на личностен профил (за подбор на персонал)
 •     Степен на професионално изгаряне / бърнаут синдром
 •     Кризисна индивидуална намеса и дебрифинг (групово отбременяващо събеседване) след преживяване на критични за живота събития
 •     Тиймбилдинг и групова работа за справяне с посттратвматичното стресово разстройство и бърнаут

 

ПОЛЗИ ЗА ВАС И ВАШЕТО ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ:

Да изградите устойчива психика и позитивен психоклимат за Вас и другите:

 •        Стресоустойчивост и адаптивност
 •        Справяне с посттравматичното стресово разстройство
 •        Възстановяване след инцидент или травма
 •        Баланс в отношенията с другите във Вашата социална среда
 •        Справяне с и избягване на професионалното изпепеляване
 •        Подобряване на уменията за общуване
 •        Проактивност и резултатност в работата и живота

 

 

 

Кабинет „Психично здраве“

 към секция Оценка, диагностика и превенция на стреса

 на Технологичен център за спешна медицина

 се намирана бул. „Братя Бъкстон №120,  гр. Пловдив

 В Х О Д  откъм бул. „Ал. Стамболийски“