Официално откриване на Технологичния център за спешна медицина

С официална церемония на 21 април 2015 г. бе открит модерният Технологичен център за спешна медицина – Пловдив, създаден след спечелен проект на ДЗЗД „Технологичен център за спешна медицина“, гражданско дружество между Медицински университет – Пловдив, „Аквахим“ АД – София и Националната асоциация на лицата и сдруженията, извършващи частна охранителна дейност (НАЛСИЧОД). Старт на церемонията даде управителят на дружеството и ректор на МУ – Пловдив чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн.

 

Сред официалните гости бяха зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева, зам.- председателят на парламентарната Комисия по образование и наука доц. д-р Борислав Великов, кметът на Община Пловдив инж. Иван Тотев, зам.-областният управител д-р Христо Грудев, д-р Галина Павлова, член на УС на БЛС, зам.-председателят на Комисията по образование, наука и вероизповедание към Общинския съвет в Пловдив инж. Гиньо Матев, председателят на Пловдивската секция на Съюза на учените в България проф. дтн инж. Симеон Василев, изпълнителният директор на УМБАЛ „Свети Георги“ проф. д-р Карен Джамбазов, управителят на Комплексния онкологичен център д-р Калин Калинов, ректорите на останалите висши училища в Пловдив, преподаватели и студенти от МУ – Пловдив.

 

В програмата на откриването наред с прерязване на лентата бе предвиден и водосвет, отслужен от Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай и Знеполският епископ Арсений.

 

Центърът е изграден на територията на Медицински университет – Пловдив по проект „Знание и иновации за развита икономика и здравеопазване”, договор BG161PO003-1.2.03-0003-C0001, и е на обща стойност 3 552 927.52 лв. Сумата е безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Технологичният център  включва три тясно свързани направления (учебно, научно и бизнес), които ще осъществяват научно –развойна и иновативна дейност.

Съгласно проекта са обособени три корпуса – първият е разположен на територията на Медицински колеж към МУ – Пловдив, на ул. „Братя Бъкстон“ №120, където ще се проведе официалното откриване на 21 април. Вторият и третият -  са на територията на Медицински университет на бул. „Васил Априлов“ №15А.

 

Технологичният център за спешна помощ е първи по рода си в България и в него, на принципа на синергичния подход, усилията си обединяват представители на медицината, фармацията, индустрията и браншовите структури за създаване  и обмен на знания, иновативни технологии и продукти в сферата на здравеопазването. За работата на центъра са създадени високотехнологична тренировъчна база с необходимото оборудване за подготовка на екипи за спешни и извънредни ситуации и Специализирана научно-изследователска лаборатория за многоаспектно  проучване на посттравматичното стресово разстройство: оценка на психичното здраве, функционална, метаболитно-патобиохимична, имунологична и мoлекулно-биологична оценка на посттравматичния стрес, разработване и експериментиране  на биопродукти за бързо действие при бедствия, както и за превенция и лечение на стреса.