Консултативна дейност

 ЗДРАВЕТО ВИ Е СПЕЦИАЛНА НАША ГРИЖА!

 

ДЗЗД „Технологичен център за спешна медицина“ (реализиран по проект BG 161PO003-1.2.03 по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 - 2013) е високотехнологичен обучителен, научно-изследователски и иновационен център в областта на медицината и опазването на общественото здраве. Центърът извършва също така, срещу заплащане, и консултативна дейност в различни области и допринася постиженията на науката бързо и лесно да достигнат до обществото за подобряване здравето на хората.

Консултативната дейност на ТЦСМ  се базира на синергията от научно-развойните достижения на екипа специалисти в центъра, прилагането на иновативни технологии и използването на високотехнологично оборудване.

 

 

НАШАТА МИСИЯ  

Високоспециализирана и навременна консултация, адекватен анализ/преглед и ефективна помощ.

 

НАШАТА ЦЕЛ

Реални положителни резултати за здравето Ви.

 

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА?

Всеки, който иска най-доброто за здравето си, като разчита на нашите експерти и научна база, за да получите персонален подход, индивидуално специализирано отношение и прецизност чрез използването на високотехнологично оборудване и инстументариум.

 

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

Залагаме на най-качествените, иновативни и доказани решения за личността и здравето Ви!

 

Консултативните кабинети (КК) в ТЦСМ  осъществяват аналитични консултации            по най-разпространените и социално значими за здравето Ви проблеми.