Учебно-тренировъчна дейност

Към заявено и осъществено обучение в ДЗЗД „Технологичен център за спешна медицина“, гр. Пловдив, предлагаме допълнителна, безплатна услуга (по избор от Вас) от представените от Кабинет „Психично здраве“ и Кабинет „Метаболитно здраве“, които можете да видите в раздел „Консултативна дейност“

 

За повече информация: 0887 146 793 и 0887 495 140

от понеделник до петък до 17:00ч.

 

Уверени сме, че придобитите знания са от жизнено значение и са необходими за всеки човек в ежедневието. Все още много от младите хора остават напълно неподготвени за евентуална кризисна ситуация, изискваща овладяване на паниката, бърза  реакция за оказване на  помощ и запазване на живот. В тези случаи самообладанието може да спаси човешки живот, но то може да е резултат само от трайни знания и автоматизирани умения за оказване на адекватна помощ.


Динамичното развитие и предизвикателствата на съвременния свят налагат необходимостта всеки от нас да има познания как да реагира при бедствия, аварии, пътнотранспортни произшествия и други, за да окаже на пострадалите жизнено важната домедицинска/ доболнична помощ.

                                      

Обучението в Технологичния център по спешна медицина се осъществява в оборудвана симулационна стая за тренировъчните упражнения. Прилага се иновативен метод (supply chain simulator). Използва се Е-пациент (симулатор за практически упражнения) с реалистична анатомия и клинична функционалност, осигуряваща физиологични данни в реално време: сърдечни честоти и ритъм, кислородно насищане, физическо представяне на звуци (сърце, бял дроб, черва), както и промени в проходимостта и достъп до дихателни пътища.

Обучителните програми за подготовка на немедицински и медицински персонал в сферата на спешната доболнична дейност и евентуално включване в националната здравна политика са на български език.

 

Отделните курсове имат различна продължителност и са насочени към лица с различно ниво на подготовка:

• начални, краткосрочни - за немедицински персонал;

• основен курс за немедици;

• опреснителен курс за лица с немедицински познания и образование, преминали вече начално ниво на обучение;

• надграждащ курс за лица с медицинска подготовка за осъвременяване на знания и умения (алгоритми на поведение);

• специализирани курсове за подготовка на лица с немедицински познания за оказване на домедицинска помощ при специфични и рискови за живота инциденти.

 

На курсистите се предоставят материали за самоподготовка и алгоритми за поведение при спешни ситуации.

Придобитите знания са от жизнено значение и са необходими за всеки човек в ежедневието.

Завършилите лица получават сертификати, които са предимство при кандидатстване за работа, свързана с рискови за здравето професии - санитари, болногледачи, шофьори на линейки и пр.

На тази електронна страница ще намерите подробни сведения за тематичните програми на предлаганите курсове, кратки анотации, целеви групи за обучение, цени и дати за провеждане, указания за записване и пр.